دوشنبه , بهمن 30 1396

بیماری دسمپر

بیماری دسمپر

بیماری دسمپر ویروس دیستمپر باعث ایجاد یک بیماری بسیار شدید و مسری میشود

بیماری دسمپر

بیماری دسمپر بیماری دسمپر دیسمپر یک ویروس چندگانه شایع در میان سگها است. ویروس دیستمپر باعث ایجاد یک بیماری بسیار شدید و مسری در بسیاری از گونه های حیوانات می شود و در بیش از نیمی از حیوانات درگیر باعث تلفات می شود. ویروس دیستمپر اغلب از راه ترشحات تنفسی منتقل می شود.در تماس …

بیشتر بخوانید »